انتخاب عنوان علم – ایران برای این وبگاه بدیهی نبود. انگیزه‌ی آن بر می‌گردد به حدود سه سال قبل که به پیشنهاد آقای علی کوهپایه با وبگاه دموکراسی ایرانی و سپس تاریخ ایرانی آشنا شدم و همواره فکر می‌کردم جای علم‌ایرانی خالی است. اما عنوان علم ایرانی تداعی علم اسلامی، علم کاپیتالیستی؛ و علم کمونیستی می‌کند، مفاهیمی که همه در چند دهۀ گذشته به کار رفته‌اند. اما منظور ما محملی بود برای بحث‌های تحلیلی پیرامون پدیده‌ی علم مدرن در ایران و آینده‌ي آن. از این جهت، برای خلاصی از این تداعی‌های نابه جا عنوان "علم-ایران" را با همفکری دوستانم فرهاد اردلان و شاهین روحانی و نیز آقای میرافتاب‌زاده که تمام زحمات راه‌اندازی این وبگاه و ثبت دامنه را، که کا رآسانی نبود، به عهده داشتند انتخاب کردیم.

علم-ایران قرار است محملی باشد برای بحث آزاد پیرامون علم: علم در بافتار مدرن چه معنایی دارد؟ ما در صد سال گذشته برای پیوستن به اجتماع علمی جهانی و نیز رفع نیاز کشور چه کرده‌ایم؟ ایران اصلا چه نیازی به علم دارد؟ ساختارهای علمی ما در چه وضعیتی هستند و چه ارتباطی با جامعه و با یکدیگر دارند؟ چه منطقی در تاسیس و مدیریت آن‌ها حاکم است؟ مراکز دانشگاهی و پژوهشی ما از چه سیاستی پیروی می‌کنند یا لازم است پیروی کنند؟ علم-ایران قرار است محملی باشد برای گفتگو و مبادلۀ اطلاعات پیرامون علم. و البته منظور از علم تنها علوم طبیعی بنیادی نیست، بلکه همۀ زمینه‌های علم و فناوری را پوشش می‌دهد؛ و البته نیز علم-ایران استقلال سیاسی دارد، وابستگی سیاسی ندارد، در انتخاب مطلب به گرایش سیاسی نویسنده توجه نمی‌کند، و مطلب با گرایش سیاسی انتشار نمی‌دهد. 

نوشته‌ها قبل از انتشار بررسی می‌شوند که به سبک درد دل و نق و غر نباشند؛ و صد البته سیاسی و فحاشی نباشند؛ علمی در مورد علم نوشته شده باشند. و می‌پذیرم که در رد یا انتخاب سلیقه هم اعمال می‌شود که این انسانی است و حتما کوشش می‌شود به مرور این اعمال سلیقه به حداقل برسد. امکان گفتگو و نوشتن نظر روی مطالب منتشر شده پیش‌بینی شده است، اما تنها مطلب یا نظری منتشر می‌شود که نویسندۀ آن نام و وابستگی سازمانی خود را اعلام کند.

به امید این که این محیط مجازی نقش تعیین کننده‌یی در سیاست‌گذاری‌های علم در ایران به عهده بگیرد.

 

رضا منصوری

مهرماه ۱۳۹۳

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید